Voorwaarden

Gebruik van de caravan

 • De caravans zijn huisdiervrij
 • De caravans zijn rookvrij en mag tijdens de verhuur ook niet in gerookt worden
 • Er wordt niet verhuurd aan jongeren (bijvoorbeeld als schaftkeet).
 • We verwachten van u dat u (en uw gezin) zorgvuldig omgaat met de caravan, zich houdt aan de geldende verkeersregels en de caravan met zorg vervoert. Eventuele boetes worden aan u doorberekend.
 • De caravan wordt voor een comfortabele kampeervakantie aan u afgeleverd. Caravan 540 en zijn medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige vorm van schade, letsel of andere vorm van ongelukken die ontstaan tijdens het gebruik van de caravan en de zowel aanwezige als meegeleverde toebehoren bij u, uw gezin of mede-huurders.
 • We raden het af om te koken in de caravan, vanwege het blijven hangen van de geur en beschadigen van lakwerk. Koken kan buiten – niet in de voortent vanwege brandgevaar – op een los gasfornuis welke met de caravan is meegegeven
 • Door de vloerverwarming is het vrijwel niet nodig om de (indien aanwezige) gaskachel in de caravan te gebruiken. 
  • Het gebruik van een gaskachel is niet zonder gevaar en geheel op eigen risico. Door (een onvolledige) verbranding kunnen levensgevaarlijke gifstoffen de caravan in komen welke een gevaar vormen voor u en uw gezin. Ons advies is om de gaskachel niet te gebruiken, tenzij u volledig zeker bent van uw zaak, ervaring heeft met dergelijke kachels en accepteert dat het gebruik van de gaskachel volledig op eigen risico is. 
 • Caravan 540 en haar medewerkers zijn in geen enkel geval aansprakelijk bij gevolgen van al dan niet verkeerd gebruik van de gaskachel of andere apparaten die gas als werkzame brandstof vragen.

Reservering

 • Een reservering loopt vanaf 14:00 uur op de vermelde ingangsdatum op de reserveringsovereenkomst. 
 • De reservering loopt tot 12:00 uur op de vermelde einddatum op de reserveringsovereenkomst. 
 • In overleg kan er van de bovengenoemde tijden afgeweken worden.
 • Annuleren van een reservering kan kosteloos tot uiterlijk 2 weken voordat de verhuurperiode ingaat. Daarna wordt bij annulering 75% van de kosten in rekening gebracht.

Reservering definitief maken

 • Om een reservering definitief te maken vragen we om binnen 10 dagen na de reserveringsdatum een aanbetaling van 25% van het totale bedrag te doen, tot een maximum van € 100,-
 • Het totale bedrag samen met de borg dient u uiterlijk 2 dagen voor het ingaan van de verhuur aan ons betaald te hebben. Zie ook ‘prijzen en pakketten‘.

Terugbrengen van de caravan

 • Bij niet aan de binnenkant bezemschoon afleveren van de caravan na de verhuurperiode worden extra schoonmaakkosten (55,- euro) in rekening gebracht en afgetrokken van de borg. Dit geldt ook voor wanneer wij de caravan komen ophalen op de camping.
 • Bij het te laat terugbrengen van de caravan wordt 50,- ingehouden op de borg, oplopend met 50 euro per dag te laat.

Pech onderweg en schade tijdens verhuur

 • Een ongeluk of pech zit in een klein hoekje en kan een ieder overkomen. Bij schade aan de caravan dient u direct contact met ons op te nemen zodat wij benodigde voorbereiding voor de reparatie kunnen treffen.
 • Schade is geheel voor risico van de huurder. Bij schade wordt nagegaan wat de kosten zijn voor het repareren van deze schade en de reparatietijd. Afhankelijk van deze uitkomsten kan borg ingehouden worden.
 • Wanneer het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg, worden de kosten aan de huurder doorberekend.
 • Wanneer de schade door anderen dan u of uw gezin/mede huurders wordt veroorzaakt, dient u zelf de kosten voor de schade met deze partij af te handelen. Vergeet hierbij niet om de benodigde papierwerk in te vullen en foto’s te maken van de schade. Wij berekenen de kosten door aan u en verwachten dat u deze kosten aan ons betaald. U kunt deze kosten verhalen op de andere partij. 
 • Onderweg is de caravan in de meeste gevallen meeverzekerd met uw wa-autoverzekering. U dient zelf contact op te nemen met uw verzekeraar of dit het geval is. 
 • Bij het vervoer door een ander land dan Nederland kan een groene kaart nodig zijn. U kunt bij ons het kentekennummer van de caravan opvragen om via uw verzekeraar een groene kaart aan te vragen. Vaak kan dit kosteloos.
 • Het is aan te raden om een ‘pechservice’ voor onderweg af te sluiten, zodat u bij pech snel weer onderweg bent, of afgesleept kunt worden. U dient zelf te controleren of de pechservice geldt voor zowel uw auto, als de caravan die u mee neemt. Hiervoor kunt u geen beroep op ons doen. U mag ons natuurlijk wel bellen om advies te vragen.